Wie Is Ons

Profiel

Agbiz Grain, 'n volwaardige en toegewyde lessenaar onder die Landboubesigheidskamer (Agbiz), is in November 2014 gestig deur die twaalf grootste kommersiële graanhantering en opberging maatskappye in Suid-Afrika.

Gefokus ondersteuning

Agbiz Grain ondersteun en bevorder die belange van lede deur verteenwoordiging en skakeling met groot rolspelers in die landbou, soos formele graanbedryfsliggame, die regering, semi-staatsinstellings, ander rolspelers in die graanwaardeketting en verwante diensverskaffers.

Daar is 'n deurlopende fokus op besluitnemingsprosesse deur aktief betrokke te raak in die ontwikkeling rondom graanhantering en opberging asook in die verskeie inisiatiewe deur die regulerende liggame.

Lede word ook ondersteun deur die verspreiding van relevante industrie inligting en wetgewende ontwikkelings asook graderingsregulasies. Gereelde industrie nuus sluit in die jongste inligting oor graan en oliesade, statistieke oor die produksie, handel en verbruik sowel as ontledings oor die huidige mark situasie. 

Deelnemende benadering

As 'n lid sal jy die geleentheid hê om 'n aktiewe rol deur die tegniese komitees te speel in die sake van belang vir die wyer graan en oliesade waardeketting, die landboubedryf in die algemeen en die regeringstrukture. Agbiz Grain dra op 'n direkte en indirekte wyse by om die belange van sy lede te verbeter en te bevorder.

Aktiwiteite binne hierdie forums fokus op die aanspreek van kwessies wat 'n beter sake-omgewing skep vir lede en die bedryf. Fokus areas sluit in infrastruktuur, landbou-logistiek, oesskattings, vraag en aanbod skattings, graderingsregulasies vir heelgraan en oliesade, wetgewing vir geneties gemodifiseerde organismes (GMO), die ontwikkeling van opleiding kurrikulums, die fasilitering van industrie opleidingsessies en werkswinkels, die jongste wetgewing met 'n impak op graan berging en hantering, die jongste graanbedryf statistiek en internasionale skakeling.

Persoonlike ontwikkeling

Agbiz Graan is betrokke by die ontwikkeling van AgriSETA geakkrediteerde industrie-spesifieke opleiding en opvoedkundige programme vir alle werknemers in die graanberging en -hantering bedryf. Daarbenewens bied simposiums, seminare, werkswinkels en informele netwerke geleentheid vir self-ontwikkeling en voortdurende verbetering.