Wie Is Ons

Doelstelling

Objektiewe

Die bevordering van die gemeenskaplike belange van kommersiële graanhanteerders en opbergers (Agbiz Grain lede), meewerking en beïnvloeding van die graan bedryfsomgewing sodat lede as onafhanklike winsgedrewe sake-ondernemings hul rol in die graanbedryf suksesvol kan vervul.

Hoofbesigheid

Die hoofbesigheid van Agbiz Grain is om die belange van sy lede te bevorder deur die volgende:

  • Bedryf van 'n algemene sekretariaat vir kommersiële graanhantering en -opberging ondernemings.
  • Verteenwoordig lede by instellings/liggame /strukture in die graanbedryf waar graanverwante aspekte oorweeg word.
  • Koördineer en fasiliteer lede se behoeftes en belange ten opsigte van hulle funksionering as hanteerders en opbergers van grane en oliesade.
  • Tree op as mondstuk van lede ten opsigte van graanhantering en -opberging aangeleenthede.
  • Vestig deur middel van sy tegniese en ander komitees 'n gespreksforum vir lede.
  • Stel van nasionale standaarde om die opleidingsbehoeftes van die breër graanhantering en - opberging bedryf aan te spreek.
  • Beïnvloed beleidmakers en ander persone in belang van lede in die besonder en landbou in die algemeen.
  • Koördineer kundigheid uit eie geledere tot voordeel van lede en eksterne instansies en individue.
  • Verskaf spesialis dienste aan lede teen gebruiker betaal beginsel.