Inligting

Toegang tot inligting

Die wet op die bevordering van toegang tot inligting

Onder Artikel 32 van die Handves van Regte in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, Wet Nr 108 van 1996 (“die Grondwet “) het elke persoon die reg op toegang tot inligting. Om te voldoen aan die grondwetlike verpligtinge het die  Parlement die wet op die bevordering van toegang tot inligting, Nr 2 van 2000 ("die Wet")  goedgekeur.

Die doel van die wet is om te voldoen aan die grondwetlike reg van toegang tot enige inligting in besit van die staat, sowel as inligting in besit van enige persoon, wat nodig is vir die uitoefening van die beskerming van enige reg.