Inligting

Belangrike Publikasies

Nuwe Wetgewing

TitelDokument
Wysigings tot Harde, Sagte en Brood Koring Regulasies Download
Wysigings tot die Wet op Landbouprodukstandaarde, (Wet 119/1990) Standaarde betreffende die beheer oor die uitvoer van Sorghum Download

Wysigings tot die Wet op Landbouprodukstandaarde, (Wet 119/1990) Standaarde en vereistes betreffende beheer oor die uitvoer van Koring

Download

Staatskoerante met wetgewing ten opsigte van die landbou

Download

Nasionale Padverkeerswet, Wysiging van die Nasionale Pad Regulasies

Download

Statutêre Maatreëls en Heffings

Wet op Bemarking van Landbouprodukte, 1996 (Wet No. 47 van 1996)

DatumTitelDokument

2016-09-30

Instelling van Statutêre Maatreël en Bepaling van Riglynpryse: Heffings betreffende Koring en Gars

Download

2014-11-11

Instelling van Statutêre Maatreël en Bepalings van Riglynpryse: Heffings betreffende Koring, Gars en Hawer

Download

2010-08-20

Instelling van Statutêre Maatreël en Bepalings van Riglynpryse: Heffings betreffende Koring, Gars en Hawer

Download


Wetgewing van toepassing op graan en oliesade bedryf

TitelDokument

Landbouplae (Wet No. 36 van 1983)

Download

Landbouproduksie Standaarde (Wet No. 119 van 1990)

Download

Wet op Verbruikersbeskerming, 2011

Download

Doeane en Aksynswet, 1964

Download

Voedingsmiddels, Skoonheidsmiddels en Ontsmettingsmiddels (No. 54 van 1972)

Download

Wysigings tot die Wet op Voedingsmiddels, Skoonheidsmiddels en Ontsmettingsmiddels Wet (No. 54 / 1972) Regulasies betreffende die maksimum perke vir plaagdoder residu's wat in voedingsmiddels aanwesig mag wees

Download

Misstowwe, Veevoedsel, Landboumiddels en Veemiddels (Wet No. 36 van 1947)

Download

Geneties Gemodifiseerde Organismes (Wet No. 15 van 1997) Gewysig

Download

Internasionale Gesondheid Regulasies (Wet No. 28 van 1974)

Download

Metrologie Wet (Wet No. 9 van 2014)

Download

Maksimum Residu Limiete (MRLs) in gewasse vir plaagdoders gebruik word in die beheer van plae en siektes (uitgegee deur die Departement van Gesondheid)

Download

Wet op Nasionale Gesondheid (Wet No. 63 van 1977)

Download

Wet op die Uitvoer van Bederfbare Produkte (Wet No. 9 van 1983)

Download

Wet Planttelersregte (No. 15 van 1976)

Download

Plantverbeteringswet (Wet 53 van 1976)

Download

Standaarde ten opsigte van voedselveiligheid en higiëne van gereguleerde Landbouprodukte van plantaardige oorsprong bestem vir uitvoer

Download


Voedselveiligheid en -higiëne

TitelDokument

Wet op Landbouprodukstandaarde (119/1990) Regulasies betreffende beheer oor die uitvoer van graan

Download

Standaarde ten opsigte van voedselveiligheid en higiëne van gereguleerde Landbouprodukte van plantaardige oorsprong bestem vir uitvoer

    • soos uiteengesit in die 4 (3) (a) (ii) van die Wet op Landbouprodukstandaarde 119 van 1990, en gepromulgeer in kennisgewing R707 van 13 Mei 2005.

Download checklist

SAGOS

DatumDokumentDownload

2014-09-01

SAGOS 2 Version 1

Kontrak vir die vervoer van graan, Pulse & Oliesade


Download

2012-08-01

SAGOS 1 Version 9

Kontrak vir die aankoop & verkoop van graan, polse en Oliesade & Produkte daaruit verkry

Download


Prospektus oor SA Mieliebedryf

DokumentDownload
Die prospektus bied relevante inligting oor die Suid-Afrikaanse mielies industrie sowel as verwysings na die belangrikste elemente van die wat, waar en hoe van die verkryging van gehalte Suid-Afrikaanse mielies. Download


Dispensasie

DatumDokumentDownload

2013-07-01

Groundnuts Dispensation

Wysiging van die definisie "gevlekte pitte" in die standaarde en vereistes betreffende beheer oor die uitvoer van grondbone


Download