Graankwaliteit

Voedselsekuriteit en -higiëne

Internasionale Voedselveiligheid Standaarde

Suid-Afrikaanse silo's kan nou graan uitvoer wat ten volle voldoen aan internasionale voedselveiligheid standaarde. Die stelsel van Suid-Afrikaanse Goeie Bestuurspraktyke ten opsigte van voedselveiligheid is gebaseer op die HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) sisteem. Uitvoer silo's word by die Nasionale Departement van Landbou as 'n Voedselbesigheidsoperateur (VBO) geregistreer nadat standaarde en prosedures by al die silos ingefaseer is in ooreenstemming met die statutêre Voedselveiligheid Wetgewing van 2005. Die silo's word deur PPECB (Raad op die Uitvoer van Bederfbare Produkte) geoudit om prosesse en die byhou van dokumentasie op silo vlak te evalueer.

Plaaslike kopers trek voordeel uit voedselveiligheid

Wêreldwyd verkies prosesseerders en verbruikers om aankope te doen by maatskappye wat gemoedsrus kan gee dat hul voedselprodukte aan hoë standaarde voldoen. Plaaslike kopers van graan en oliesade het dus die versekering dat die innovasies in veiligheid, gesondheid en omgewingskwaliteit wat graanhanteerders en verskaffers in die praktyk toepas om veiligheid en effektiwiteit te verbeter, ook hulle bevoordeel.

Agbiz Grain lede maakdie volgende bydraes tot die koper se pogings:

  • Verhoog hul eie voedselveiligheid inisiatiewe,
  • Aanvullend tot inspeksies deur regulatoriese owerhede, en
  • Bevorder internasionale handel deur verhoogde vertroue in voedselveiligheid.

Fokus op voorkoming

Die HACCP-gebaseerde voedselveiligheid sisteem fokus op voorkoming eerder as eind-produk toetsing en het die volgende voordele: