Graankwaliteit

Jaarlikse oeskwaliteitverslag

Oeskwaliteit Opname

Die oeskwaliteit opname van mielies, koring, sonneblomen sojabone word jaarliks ​​uitgevoer word deur die Suider-Afrikaanse Graanlaboratorium (SAGL).

Die doel van hierdie oeskwaliteit opname is om data oor die gehalte van die kommersiële gewasse te versamel op 'n nasionale vlak. Hierdie waardevolle inligting openbaar algemene neigings, toon kwaliteit verskille in die kommersiële gewasse wat in verskeie plaaslike produksie gebiede aangeplant word en voorsien belangrike inligting oor die kwaliteit van die kommersiële kommoditeite wat bestem is vir uitvoer. Hierdie gedetailleerde databasis bevat inligting wat ingesamel is oor 'n paar seisoene.

Gedurende die oes-seisoen, word 'n verteenwoordigende monster van elke aflewering volgens die voorgeskrewe graderings regulasies geneem by die onderskeie silo's. 'n Sub-monster van elk van hierdie gradering monsters word in 'n houer geplaas volgens graad en klas per buis by elke silo. 'n Saamgestelde monster word uit die houer geneem en verdeel. Hierdie sub-monster word aan die SAGL gestuur.

Vir die doel van hierdie opname word Suid-Afrika verdeel in 36 graanproduksie streke wat nie gekoppel is aan die nege provinsies nie. Verskeie graanberging en -hantering maatskappye word verteenwoordig deur die verskillende versamel depots (silo's / bunkers / sakke) in 'n bepaalde produksie-streek.

Om die totale produksie syfers vir elke streek in die jaarlikse oeskwaliteit opname vas te stel, word die beramings van die Nasionale Oesskattingskomitee (NOK) gebruik as 'n basis vir die berekeninge, sowel as die werklike lewerings wat deur die Suid-Afrikaanse Graan Inligtingsdiens (SAGIS) verskaf word.

Die saamgestelde sub-monsters verteenwoordig dus proporsioneel elke jaar se oes in elke produksie-streek.

SAGL is in 1997 gestig op versoek van die graanbedryf. Dit is 'n ISO 17025 geakkrediteer toets laboratorium en neem deel aan een nasionale en twaalf internasionale vaardigheid toets-skemas as deel van hul voortgesette kwaliteit versekeringsprosedures om tegniese vaardigheid en internasionale vergelykbaarheid te demonstreer.