Graankwaliteit

Graderingsgregulasies

Die Departement Landbou, Bosbou en Visserye verseker die voortdurende ontwikkeling en instandhouding van eenvormige Suid-Afrikaanse standaarde vir inspeksie en weeg prosedures van graan.

Graderingsregulasies bevorder billike sakepraktyke en 'n mededingende bemarkingsomgewing vir graan en oliesade. Deur die korrekte toepassing van die graderingsregulasies, word regverdige en mededingende handelspraktyke bevorder tot die algehele voordeel van verbruikers en die landboubedryf.

Oorspronklike Graderingsgregulasies - Wet op Landbouprodukstandaarde, 1990 (Wet No. 119 of 1990)

DatumDokumentDownload

2009-06-05

Canola regulasies

Regulasies met betrekking tot die gradering verpakking en merk van canola bestem vir verkoop in die RSA. (Wet op Landbouprodukstandaarde, 1990)


Download

2005-10-07

Grondboon regulasies

Regulasies met betrekking tot die gradering verpakking en merk van Grondbone bestem vir verkoop in die RSA. (Wet op Landbouprodukstandaarde, 1990)


Download

2009-05-08

Mielie regulasies

Regulasies met betrekking tot die gradering verpakking en merk van mielies bestem vir verkoop in die RSA.


Download

2016-01-08

Sorghum regulasies

Regulasies met betrekking tot die gradering verpakking en merk van sorghum bestem vir verkoop in die RSA.


Download

2017-04-21

Sojaboon regulasies

Regulasies met betrekking tot die gradering verpakking en merk van sojabone bestem vir verkoop in die RSA.


Download

2016-01-22

Sonneblom regulasies

Regulasies met betrekking tot die gradering verpakking en merk van sonneblomsaad bestem vir verkoop in die RSA.


Download
2016-10-07

Wysiging: Koring (Brood regulasies

Regulasies met betrekking tot die gradering verpakking en merk van die brood koring bestem vir verkoop in die RSA.

Download

2016-01-29

Koring (Brood) regulasies

Regulasies met betrekking tot die gradering verpakking en merk van die brood koring bestem vir verkoop in die RSA.


Download

2016-10-21

Wysiging: Koring (Durum) regulasies

Regulasies met betrekking tot die gradering verpakking en merk van harde koring bestem vir verkoop in die RSA.

Download

2016-01-22

Koring (Durum) regulasies

Regulasies met betrekking tot die gradering verpakking en merk van harde koring bestem vir verkoop in die RSA.


Download

2008-02-22

Koring (produk) regulasies

Regulasies met betrekking tot die gradering verpakking en merk van die brood koring bestem vir verkoop in die RSA.


Download

2016-10-07

Wysiging: Sagte Koring regulasies

Regulasies met betrekking tot die gradering verpakking en merk van sagte koring bestem vir verkoop in die RSA.

Download

2016-01-22

Sagte Koring regulasies

Regulasies met betrekking tot die gradering verpakking en merk van sagte koring bestem vir verkoop in die RSA.


Download

2013-06-21

Gars regulasies

Regulasies met betrekking tot die gradering verpakking en merk van gars bestem vir verkoop in die RSA.


Download

Die graderingsregulasies verseker betroubare en erkende beskrywings van die gewas kwaliteit en waarde, en bevorder ekonomiese gesondheid en welvaart in die landbou. Die regulasies dra by tot die suksesvolle bemarking van Suid-Afrikaanse graan en verwante landbou produkte deur die skepping van standaarde vir kwaliteit bepalings en voorsien riglyne vir die onpartydige regulering van hanteringspraktyke.

Graankwaliteit verwys na die veiligheid en higiëne van graan, die toepaslikheid van die gehalte vir spesifieke eindgebruike en verwerking, en, in sommige gevalle, die samestelling van graan varietieite of kultivars.

Graderingsregulasies bied kwaliteit beheer vir die hele graanbedryf. Hierdie riglyne is voorberei onder die gesag van die Departement Landbou, Bosbou en Visserye met die doel om duidelikheid en deursigtigheid in die graanbedryf te bevorder.

Graan grade is 'n maatstaf van graankwaliteit en dus is graan inspeksie en graderingsdienste op graanbesendings van uiterste belang. Wetenskaplike programme sowel as roetiniese tegniese dienste ondersteun die bepaling van die kwaliteit van graanbesendings.

Graderingsregulasies bepaal die definiering van graderingstandaarde, en verseker dat hierdie standaarde konsekwent toegepas word en konsekwente resultate verskaf vir ons kliënte aan beide die lewering en afnemer kant van 'n transaksie. Die regulasies bied 'n uiteensetting van die beleid en amptelike prosedures vir die metodiek van monsterneming asook die riglyne vir 'n reeks ander bepalings.

Monsterneming vir inspeksie doeleindes moet voldoen aan die vereistes in die regulasie vir die betrokke gewas. Onderworpe aan die regulasies, sal die inspekteur 'n amptelike ondersoek van graan doen deur 'n verteenwoordigende monster van die graan te neem op die voorgeskrewe wyse.

Die operateur van 'n graansilo sal daarin die nodige toerusting installeer vir die doeltreffende en akkurate weeg, monsterneming, inspeksie, gradering, kwaliteitsbepalings, droging, skoonmaak en berging van alle graan, graanprodukte en sifsels wat by graansilo ontvang of versend word. Die instandhouding van sodanige fasiliteite, toerusting en struktuur van die graansilo word voorgeskryf in die regulasies.

Die graderingstelsel bied 'n reeks van maksimum toelaatbaarheidsvlakke vir 'n verskeidenheid van belangrike eienskappe en aldus word die onderskeie grade bepaal. Dit verseker dat graan voldoen aan sekere funksionaliteite, asook veiligheid en higiëne, en binne spesifieke perke vry is van siekte, skadelike sade of ander nadelige faktore.

Die graderingstelsel verseker dat die gehalte van enige produk afkomstig vanaf enige produsent dieselfde beoordeel word. Daarby is dit gefokus op die kliënt se eindgebruik vereistes vir graan en is gebaseer op wetenskaplike ondersteuning. Die standaarde wat op graan toegepas word om te verseker dat dit aan 'n spesifieke graad voldoen is gebaseer op die finale produk vereistes. Dit beteken dat die graderingsfaktore vir graan altyd relevant sal wees tot kliënte se behoeftes.

Die graadbepalings van graan en die ooreenstemmende maksimum toelaatbaarheidsvlakke is ontwikkel met die doel om 'n positiewe impak te hê op die eindgebruik funksionaliteit. Wanneer kliënte graan volgens die amptelike grade koop, is dit nie vir hulle nodig om staat te maak op bykomende kontrak spesifikasies nie. Hulle kan verseker wees van bevredigende prestasie van sodanige graan.
Alle lewerings en besendings word vergesel deur 'n dokument wat die produsent of koper se versekering is van graan kwaliteit. As daar 'n geskil oor enige aspek van die graan se graad of prestasie, sal daar onmiddelik ondersoek ingestel word.

Alle graan wat by Agbiz Grain silo's ingeneem word moet aan streng gehalte bepalings voldoen. Aspekte wat oorweeg word is insekbesmetting, swambesmetting, ander graangewasse of vreemde materiaal soos strooi, onkruid of ander moontlike ongewensde materiaal. Hierdie kontinuïteit dra betekenisvol by tot die instandhouding van eenvormigheid en kwaliteit.

Streng graderingstandaarde en skoonmaak prosedures by silo's verseker dat kopers die gehalte kry waarvoor hulle betaal. Dit is 'n voordeel vir meulenaars, aangesien die oormatige skoonmaak van graan kan lei tot toenames in hul koste vir die bedryf en instandhouding van skoonmaaktoerusting. Skoner graan sal ook lei tot hoër opbrengste by prosessering.