Graankwaliteit

Graanafwykings

Afwykings beïnvloed die uiteindelike kwaliteit van graan

Graanafwykings

Tegniese, wetenskaplike en ekonomiese uitdagings bepaal die skepping en vaslegging van waarde in die graanbedryf. Regdeur die hantering en berging, moet die bedryf streng en eenvormige praktyke toepas wat die korrekte identifisering van afwykings sal waarborg.
‘n Goeie kennis van potensiële probleme is noodsaaklik om die gehalte van graan en oliesade te verseker tydens al die fases van inname, berging en versending.

Beste praktyke, asook stelsels en tegnologieë, is nodig om hierdie kommoditeite in stand te hou en die identiteit, suiwerheid, integriteit, eenvormigheid, kwaliteit en bemarkbaarheid te verseker.

Riglyne en aanbevelings oor bedryfspraktyke ten opsigte van die beste operasionele bestuursmetodes en kwaliteitbeheerstelsels moet prakties haalbaar, ekonomies lewensvatbaar en ten volle aanvaar in die globale mark wees.

Foto's op hierdie bladsy is verskaf deur GOSA.