Graankwaliteit

Insekplae in Graan

Die hantering en berging van graan vereis verskeie basiese vaardighede om tydige plaagbeheerbesluite te neem, terwyl die kwaliteit van die graan asook die omgewing beskerm word.

Basiese kennis word vereis om insekbesmettings te voorkom en te bestuur deur 'n plaagbestuursplan te gebruik wat praktiese, nie-chemiese en ook chemiese metodes insluit.

Aspekte wat verband hou met insekbesmetting is die natuurlike habitat van insekte in opgebergde produkte en spesies-vir-spesies beskrywings, insluitende identifikasie, biologie, ekologie, gedrag, voedingsvoorkeure en skade.

Dit is veral belangrik om die verskillende insekplae wat verband hou met graan te identifiseer. 

Vir die suksesvolle insek plaagbeheer, moet die volgende bepaal word:  metodes en toestelle wat gebruik word in steekproefneming, die algehele waarde van steekproefgraan, voorkomende en responsiewe bestuurstegnieke en behoorlike gebruik van graanbeskermende en beroking.

Klik hier om te kyk