Bedryfsnuus

Oeskwaliteit-opnames

Oeskwaliteit-opnames

Die oeskwaliteit-opname van mielies, koring, sojabone en sonneblom word jaarliks ​​deur die Suider-Afrikaanse Graan Laboratorium (SAGL) uitgevoer. SAGL is in 1997 gestig en is 'n ISO 17025 geakkrediteerde toets laboratorium wat deelneem aan 'n nasionale en twaalf internasionale vaardigheids toets-skemas as deel van 'n deurlopende kwaliteitsversekering prosedure om tegniese vaardigheid en internasionale vergelykbaarheid te demonstreer.

Vir die doeleindes van die oeskwaliteitopname, is Suid-Afrika verdeel in 36 gewasproduksie streke. Die kaart toon elke streek, en dui die name van die spesifieke inname silo's aan wat in die streek saam gegroepeer is.

Agbiz Grain lede speel 'n belangrike rol in hierdie gesamentlike projek. Gedurende die oesseisoen, is 'n verteenwoordigende monster van elke lewering van graan en oliesade by die onderskeie silo's volgens die voorgeskrewe graderings regulasies geneem. Die indiening van verteenwoordigende mielie, koring, sojaboon en sonneblom monsters vir die jaarlikse opnames van oeskwaliteitis van kardinale belang om die nasionale graan gehalte databasis in stand te hou en uit te brei. Die monsterneming metodologie wat by die silo gevolg word is van die uiterste belang om die integriteit van die data te verseker.

Die groot hoeveelheid mielie inligting wat ingesamel is oor die jare maak data-ontginning projekte moontlik wat SAGL in staat sal stel om langtermyn-en plaaslike tendense van graan gehalte te bepaal.