Bedryfsnuus

Graanlewering

Graanlewering

Alle graanhantering maatskappye speel 'n belangrike rol in hierdie gesamentlike projek met die Suid-Afrikaanse Graan Inligtingsdiens (SAGIS) wat inligting verskaf oor die lewering van graan aan graanberging en -hantering maatskappye, sowel as verwerkers regoor Suid-Afrika.

SAGIS is 'n artikel 21 maatskappy wat na die deregulering van landbou in die RSA gevestig is gedurende November 1997 om sekere landboubedrywe te voorsien van noodsaaklike markinligting.

Die vier bedrywe wat deur SAGIS bedien word is:

  • Mielies (wit en geel afsonderlik)
  • Oliesade (sonneblom, sojaboon, canola & grondbone)
  • Wintergraan (koring, gars en hawer)
  • Sorghum

SAGIS se hoofdoelstelling is die versameling, verwerking, analisering en tydige verspreiding van betroubare

agronomiese inligting aan alle rolspelers. Soos tyd aanstap en die behoeftes van die bedrywe verander, word SAGIS genader om ook diverse inligtingsfunksies vir die bedrywe te verrig, soos bv. die monitering van invoertariewe, ouditsertifikate vir minimum marktoegang en weeklikse in- en uitvoer syfers vir die mielie en koringbedrywe.