Bedryfsnuus

Geneties gemodifiseerde graangewasse

Invoer en uitvoer van geneties gemodifiseerde graangewasse

Die meerderheid van mielies en sojabone wat in Suid-Afrika verbou word is geneties aangepas, wat dit die enigste land in die wêreld maak waar die stapelvoedsel 'n GMO is.

Die GM gewasse in Suid-Afrika – mielies, sojabone en katoen – het óf weerstand teen insekte of verdraagsaamheid teen ‘n wye verskeidenheid chemiese onkruiddoders, of albei. Wetgewing vereis dat voedsel produkte wat GM produkte is gemerk.

Die Direktoraat: Genetiese Hulpbronne van die Departement Landbou, Bosbou en Visserye is betrokke by twee tipes van goedkeuring wat die graan uitvoer vanaf en invoer na Suid-Afrika beïnvloed.

Tipe van goedkeuring: Algemene vrystelling – voorwaardelik

Tipe van goedkeuring: Kommoditeitsklaring

Dienste deur die Direktoraat: Genetiese Hulpbronne

Die Wet op Geneties Gemodifiseerde Organismes, 1997 (Wet Nr 15 van 1997) is in 1999 geïmplementeer en het ten doel om te verseker dat alle aktiwiteite met betrekking tot geneties gemodifiseerde organismes op so 'n manier uitgevoer word om die moontlike nadelige gevolge vir menslike en dieregesondheid en die omgewing te beperk. Die wet maak voorsiening vir 'n Registrateur en twee regulerende liggame, naamlik ‘n Advieskomitee en die Uitvoerende Raad, sowel as inspekteurs.

Die doelwitte van die Wet is soos volg:

Goedkeuring van GMO's kan ook onderworpe aan die goedkeuring in terme van ander wetlike vereistes

Geneties Organismes, 1997 Gewysig

Regulasies GMO Wet, 1997
Geneties organismes Wysigingswet (Wet 15 van 1997)

GMO gebeure onlangs goedgekeur in South Africa